Ventilation

Ventilation af kælder og krybekælder

En kælder eller krybekælder giver god beskyttelse mod, at radon fra jorden trænger op i boligens opholdsrum. Det forudsætter dog, at gulvkonstruktionen mellem kælderrum og opholdsrum er tæt, og at kælderen er effektivt ventileret. Hvis ventilationen er for lav, kan du forbedre den ved at supplere de eksisterende riste eller udeluftventiler med flere nye, som du sørger for altid holdes åbne. Kælderrum skal under alle omstændigheder være godt ventileret for at undgå fugt i konstruktioner og materialer.

Den naturlige ventilation i krybekælderen skal være så effektiv som mulig. Det betyder, at alle riste til krybekælderen skal være helt åbne året rundt. Naturlig ventilation af en krybekælder kan forbedres ved mekanisk udsugning.

Det er vigtigt at sikre, at der ikke opstår fugtskader, når der suges varm luft fra boligen med højt fugtindhold ned i en kold krybekælder. Det sikrer du ved at opsætte ekstra riste eller udeluftventiler i krybekælderen og ved at tætne gulvet til stuen. Rengøring og vedligeholdelse er nødvendig da snavs i et ventilationsanlæg nedsætter dets evne til at forny luften effektivt. Det er derfor vigtigt at holde ventilationsanlæg rene, så de bliver ved med at fungere lige så effektivt, som da de var nye.

Ventilation af boligen

Effekten af ventilation efter princippet naturlig ventilation vil variere efter vejr- og vindforhold.

Du opnår generelt den mest effektive ventilation med mekanisk indblæsning af opvarmet og filtreret luft i alle opholdsrum og mekanisk udsugning fra køkken, bad og toilet.

For at mindske varmetabet kan ventilationsanlægget forsynes med varmegenvinding.

Det er vigtigt, at du ikke skaber et større undertryk i boligen, når du forbedrer ventilationen. Det vil nemlig medføre, at der kan suges mere radonholdig luft op fra jorden. Du undgår den situation ved at montere udeluftventiler, så rigelige mængder af luft kan trænge ind i alle opholdsrum.

Kontakt os for mere information