Elektroosmose

Hvad er Elektroosmose?

Elektroosmose er en metode, man benytter for at få opstigende grundfugt til at vandre ud af murværk og tilbage i jorden, hvor det hører til.

Kort fortalt så monteres anoder (elektroder) i de fugtige vægge. Elektroderne fastgøres med en specialcement der giver den optimale elektriske forbindelse til murværket. Man placere derefter en negativt ladet katode (jordspyd) i den omkringliggende jord, hvor fugten uskadeligt kan ledes hen og vandre videre.

Der findes andre både dyre og omfattende løsninger, som vil kunne afhjælpe fugtproblemer i en lettere grad, men ingen af disse metoder fjerner problemet med opstigende grundfugt permanent. Det gør elektroosmose derimod og vi kan typisk udføre en positiv målbar effekt allerede efter få måneder.

Elektroosmose kan benyttes i alle typer ejendomme, hvor problemer med opstigende grundfugt er skyld i diverse følgeskader som salpeterudtræk, afskallen puds og maling, skimmelsvamp, dårligt indeklima, lugtgener m.m.

Dryconnect er et dansk producerede elektroosmose system om er 100% selvregulerende og vedligeholdelsesfrit.

Dryconnect systemer kan:

  • – Udtørre murværket væsentligt hurtigere en vores konkurrenter
  • – Holde et lavt strømforbrug
  • – Autojustere strømstyrke i forhold til fugtniveau og byggemateriale
  • – Monitorere fugtprocenten i væggene via. lan/Wifi
  • – Fugtalarm ved pludselig forhøjet fugtprocent i murværket

 

Kontakt os for yderligere information.

DRYCONNECT - Permanent Fugtsikring